Makotokai Karate & Taiji }
Trondheim Karateklubb | Makotokai Karate & Taiji
I gode hender gjennom snart 50 år (1975-2024)

E-post: post@trondheimkarate.no, Mobil: +47 97611706

STYRET

(valgt på årsmøtet 21.mars 2024)

Robert Rajala

Robert Rajala

Leder

Robert ble medlem januar 2019, men har tidligere trent Shotokan i Trondheim Karateklubb.
Han trener Karate og er gradert 4.kyu

 

 

 

Karina Hesselberg hanebo

Karina Hesselberg hanebo

Nestleder

Karina har vært medlem siden høsten
2015 og er instruktør på barnepartiet på
torsdag og trener selv Karate og er
gradert 3.kyu. Til daglig jobber hun i
Hanebo & Sortvik

 

 

 

Grete Mari Olsen

Grete Mari Olsen

Styremedlem/ kasserer

Grethe ble medlem våren 2014 da hun
begynte med Taiji. I 2017 startet hun
også med karate. Hun er gradert 1.ji i
Taiji og 4.kyu i karate. Sitt daglige virke
har hun som senioringeniør
v/Kavliinstituttet.

 

 

Atle Hybertsen

Atle Hybertsen

Styremedlem

Atle ble medlem høsten 2008 og ble
valgt inn i styret 2018. Han er med på instruktørutdanningen i Makotokai og
fungerer som hjelpeinstruktør på
mellompartiet. Han trener Karate og er
gradert 2.dan

 

 

Ion Ludvig Brockmann Brandtsegg

Ion Ludvig Brockmann Brandtsegg

Ungdomsrepresentant

Ion Ludvig ble medlem høsten 2023 og han har
vært veldig målbevisst i treningen sin. Han har tidligere trent Taekwon-do. I styret
fungerer han som styrets
ungdomsrepresentant.

Vigdis Lien

Vigdis Lien

Varamedlem

Vigdis ble medlem høsten 2007 og
fungerer som barnetrener og hjelpetrener
på nybeynner ungom/voksen. Hun trener
Karate og er gradert 1.dan. Sitt daglige
virke har hun som sykepleier på St. Olav

 

 

Kontakt
close slider

    825Følgere
    22Følgere
    445Følgere
    568Følgere