HVOR ER VI?

Adressen til klubben er Mellomila 34, 7018 Trondheim

For å komme inn må du ringe på klokken hvor det står “Trondheim Budosenter”