Her kan du registrere deg helt uforpliktende

  • Du vil motta en bekreftelse og et forslag på medlemsskap
  • Hvis du ønsker å bli medlem:
    • Lever underskrevet forslag til klubben
    • Du vil deretter bli meldt inn og du vil få en faktura på E-post
    • Deretter vil du bli trukket for månedlig avgift vha avtalegiro
  • Hvis du ikke ønsker medlemsskap, trenger du ikke å foreta deg noe