Her kan du registrere deg som medlem

  • Vi innfører et nytt medlemsystem levert av Kampsportforbundet som vil være aktiv fra månedskiftet februar/ mars 2019.
  • Løsningen baserer seg på avtalegiro som tidligere, men er en ny og moderne løsning hvor bl.a medlemmene får sin egen side
  • Løsningen baserer seg på at du registrerer deg og velger hvilket medlemskap du ønsker
  • Registreringen avsluttes med BankID verifisering og kontrakten vil være aktiv umiddelbart
  • Deretter vil du bli trukket for månedlig avgift

Det kan imidlertid registreres (uforpliktende) på nåværende løsning t.o.m 31.januar 2019