Her kan du registrere deg helt uforpliktende

 • Du vil motta en bekreftelse og et forslag på medlemsskap
 • Hvis du ønsker å bli medlem:
  • Lever underskrevet forslag til klubben
  • Du vil deretter bli meldt inn og du vil få en faktura på E-post
  • E-post faktura pr. mnd vil bli sendt inntil avtalegirotrekket er registrert
  • Deretter vil du bli trukket for månedlig avgift vha avtalegiro
 • Hvis du ikke ønsker medlemsskap, trenger du ikke å foreta deg noe