Makotokai Karate & Tai Chi

GRADERINGER

Graderingspensum

Her kan du se og laste ned en .pdf-fil med graderingskrav fra første belte til 7.dan

Regler for brun/sortbeltegradering

Spesielle regler hvis du skal gradere til brunt -og sortbelte

Graderingskata (passord)

Her kan medlemmer få tilgang til passordbeskyttede videoer (pensum, eksempler, komplette videoer fra samlinger)

Utdanningsportal Makotokai

Pålogging til pensumportalen i Makotokai

Seniorinstruktørene som er ansvarlige for graderinger i klubben

person_photo

Pål Erik Hansen

Hovedinstruktør 6.dan
person_photo

Roy Steiring

3.dan
person_photo

Marc Dhainaut

3.dan
person_photo

Svanhild Sunde

2.dan, 3.Chieh Tai CHI
 

Nye graderingsregler og belter fra høsten 2015. Ny webside fra Makotokai hvor pensum og videoer for alle grader er tilgjengelig. . Her er oversikten over beltegraderingene og tidsrom mellom hver gradering. For barn tom tolv år, er det mellomgraderinger mellom hvert belte (orange stripe, grønn stripe osv.)

Graderingene koster 250,- og inkluderer belte. Hovedgraderinger kjøres til jul og til sommeren. I tillegg er det en gradering til påske. Påmelding til gradering finner du på forsiden vår (Under aktuelt). De fysiske kravene skal tas i forkant av graderingene.

 

 

Graderinger/
beltefarger

Gul stripe

Kata

Kihon kata

Kumite

-

Fysiske krav

10 push-ups
20 knebøy
20 sit-ups
(alt.30 sek.planke)
20 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening

Graderinger/
beltefarger

Gult

Kata

Shoho 1
(Shodan)

Kumite

Sonkey
kumite
2 X 2 min.

Fysiske krav

10 push-ups
20 knebøy
20 sit-ups
(alt.30 sek.planke)
20 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening

Graderinger/
beltefarger

Orange

Kata

Shoho 2
(Nidan)

Kumite

Sonkey
kumite
3 X 2 min.

Fysiske krav

15 push-ups
30 knebøy
30 sit-ups
(alt.45 sek.planke)
30 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening

Graderinger/
beltefarger

Grønt

Kata

Shoho 3
(Sandan)

Kumite

Sonkey
kumite
4 X 2 min.

Fysiske krav

20 push-ups
35 knebøy
35 sit-ups
(alt.60 sek.planke)
40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening

Graderinger/
beltefarger

Blått

Kata

Shoho 4
(Yondan)

Kumite

Sonkey
kumite
5 X 2 min.

Fysiske krav

30 push-ups
35 knebøy
40 sit-ups
(alt.75 sek.planke)
40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening

Graderinger/
beltefarger

Brunt
1 stripe

Kata

Shoho 5
(Godan)

Kumite

Sonkey
kumite
6 X 2 min.

Fysiske krav

40 push-ups
40 knebøy
40 sit-ups
(alt.75 sek.planke)
40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Ingen automatikk i påmelding
Avklares m/hovedinstruktør
før påmelding til gradering

Graderinger/
beltefarger

Brunt
2 striper

Kata

Shoho 6
(Rokudan)

Kumite

Sonkey
kumite
7 X 2 min.

Fysiske krav

50 push-ups
40 knebøy
50 sit-ups
(alt.90 sek.planke)
40 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Ingen automatikk i påmelding
Avklares m/hovedinstruktør
før påmelding til gradering

Graderinger/
beltefarger

Brunt
3 striper

Kata

Shoho 7
(Shicidan)

Kumite

Sonkey
kumite
8 X 2 min.

Fysiske krav

50 push-ups
50 knebøy
50 sit-ups
(alt.90 sek.planke)
50 ryggløft

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Ingen automatikk i påmelding
Avklares m/hovedinstruktør
før påmelding til gradering

Graderinger/
beltefarger

1.dan sort

Kata

Shoho 1-8
(Hachidan)

Kumite

Sonkey
kumite
10 X 2 min.

Fysiske krav

Samme krav
som til siste
brune beltet

Tid mellom hver gradering

Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Må i tillegg ha deltatt på 2 av 3
samlinger m/Paolo Bolaffio/
Fulvio Pascut siste året
før gradering gradering

Graderinger/
beltefarger

2.dan sort

Kata

Genten
Shodan

Kumite

Sonkey
kumite
20 X 2 min.

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 2 år kontinuerlig trening -
avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/
beltefarger

3.dan sort

Kata

Genten
Shodan
Ichimon

Kumite

Sonkey
kumite
30 X 2 min.

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 3 år kontinuerlig trening
etter siste gradering -
avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/
beltefarger

4.dan sort

Kata

Kongen

Kumite

Sonkey
kumite
40 X 2 min.

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 4 år kontinuerlig trening
etter siste gradering -
avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/
beltefarger

5.dan sort

Kata

Komgen
Daippo

Kumite

Sonkey
kumite
50 X 2 min.

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 5 år kontinuerlig trening
etter siste gradering -
avklares m/hovedinstruktør

Graderinger/
beltefarger

6.dan sort

Kata

Komgen
Daippo

Kumite

Sonkey
kumite
(bestemmes)
av eksaminator

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 6 år kontinuerlig trening
etter siste gradering -
Sensei Bolaffio bestemmer når
kandidat er aktuell

Graderinger/
beltefarger

7.dan sort

Kata

Valgfri

Kumite

Sonkey
kumite
(bestemmes)
av eksaminator

Fysiske krav

-

Tid mellom hver gradering

Min. 7 år kontinuerlig trening
etter siste gradering -
Sensei Bolaffio bestemmer når
kandidat er aktuell

PRØV OSS!

Kom i form på en spennende, lærerik og effektiv måte

 

825Følgere
21Følgere
445Følgere
568Følgere