Makotokai Karate & Taiji }
Trondheim Karateklubb | Makotokai Karate & Taiji
I gode hender gjennom snart 50 år (1975-2024)

E-post: post@trondheimkarate.no, Mobil: +47 97611706

BLI MEDLEM!

GRADERINGER

Graderingspensum m/linker til videoer

Her kan du se og laste ned en .pdf-fil med graderingskrav fra første belte til 7.dan

Regler for brun/ sortbeltegradering

Alle som som ønsker å gradere til brunt belte eller til DAN-grad i sort, må avklare dette med hovedinstruktør før påmelding! I tillegg er det krav om deltakelse på samling med Paolo Bolaffio.

Pål Erik Hansen, Hovedinstruktør Karate

Videoer (teknikker fra samlinger mm.)

Her kan medlemmer få tilgang til videoer (pensum, eksempler, komplette videoer fra samlinger)

Utdanningsportal Makotokai

Pålogging til pensumportalen i Makotokai

Seniorinstruktørene som er ansvarlige for graderinger i klubben

Pål Erik Hansen

Pål Erik Hansen

Hovedinstruktør i Karate

Pål Erik startet med karate i 1976 og er det medlemmet som har lengst fartstid i klubben. Han trener både Karate og Taiji og er gradert hhv 6.dan og 2.Chieh. Han er også medlem i Shin Etai for karate og Taiji (Teknisk Komité i Makotokai). I tillegg sitter han i teknisk komité i WKMO (World Karate & Martial Art Organisation) Til daglig jobber han med softwaresalg i SDWorx Norway.

Roy Steiring

Roy Steiring

Seniorinstruktør

Roy har vært medlem siden 2003.
Han trener både Karate og Taiji og er gradert hhv 4.dan og 1.Chieh. Han er også medlem i Shin Etai for karate
(Teknisk Komité i Makotokai). Til daglig jobber han som lærer i barneskolen.

 

 

Marc Dhainaut

Marc Dhainaut

Seniorinstruktør

Marc har vært medlem siden 2010. Han trener Karate  og er gradert 3.dan. Til daglig jobber han som Leading Analyst Economic Analysis i Equinor.

 

 

 

Svanhild Sunde

Svanhild Sunde

Hovedinstruktør i Taiji

Svanhild startet å trene karate første gang i 1984.Hun hadde en pause fra 1999 til 2008 hvor hun igjen begynte
å trene. Hun trener både karate og Taiji og er gradert til hhv. 3.dan og 4.chieh. Hun er også medlem i Shin Etai for karate og Taiji.
Svanhild driver for seg selv og har nettstedet spisnytlev.no 

 

 

Nye graderingsregler og belter fra høsten 2015. Ny webside fra Makotokai hvor pensum og videoer for alle grader er tilgjengelig. . Her er oversikten over beltegraderingene og tidsrom mellom hver gradering. For barn tom tolv år, er det mellomgraderinger mellom hvert belte (orange stripe, grønn stripe osv.)

Graderingene koster 250,- og inkluderer belte. Hovedgraderinger kjøres til jul og til sommeren. I tillegg er det en gradering til påske. Påmelding til gradering finner du på forsiden vår (Under aktuelt). De fysiske kravene skal tas i forkant av graderingene.

 

 

Graderinger/
beltefarger
Kihon
Kata
Kumite
Fysiske krav
Tid mellom hver gradering
Gul stripe
Kihon gul stripe (video)
Kihon kata (video)
-
10 push-ups
20 knebøy
20 sit-ups
(alt.30 sek.planke)
20 ryggløft
Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening
Gult
Kihon gult belte (video)
Shoho Shodan (video)
Sonkey
kumite
2 X 2 min.
10 push-ups
20 knebøy
20 sit-ups
(alt.30 sek.planke)
20 ryggløft
Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening
Orange
Kihon orange stripe og orange belte (video)
Shoho Nidan (video)
Sonkey
kumite
3 X 2 min.
15 push-ups
30 knebøy
30 sit-ups
(alt.45 sek.planke)
30 ryggløft
Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening
Grønt
Kihon grønn stripe og grønt belte (video)
Shoho Sandan (video)
Sonkey
kumite
4 X 2 min.
20 push-ups
35 knebøy
35 sit-ups
(alt.60 sek.planke)
40 ryggløft
Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening
Blått
Kihon blå stripe og blått belte (video)
Shoho Yondan (video)
Sonkey
kumite
5 X 2 min.
30 push-ups
35 knebøy
40 sit-ups
(alt.75 sek.planke)
40 ryggløft
Min. 3 mnd forutsatt nok
oppmøte/trening
Brunt
1 stripe

Kihon hvit stripe og én sort stripe brunt belte (video)
Shoho Godan (video)
Sonkey
kumite
6 X 2 min.
40 push-ups
40 knebøy
40 sit-ups
(alt.75 sek.planke)
40 ryggløft
Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Ingen automatikk i påmelding
Avklares m/hovedinstruktør
før påmelding til gradering
Brunt
2 striper

Kihon to sorte striper brunt belte (video)
Shoho Rokudan (video)
Sonkey
kumite
7 X 2 min.
50 push-ups
40 knebøy
50 sit-ups
(alt.90 sek.planke)
40 ryggløft
Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Ingen automatikk i påmelding
Avklares m/hovedinstruktør
før påmelding til gradering
Brunt
3 striper

Shoho Shicidan
Sonkey
kumite
8 X 2 min.
50 push-ups
50 knebøy
50 sit-ups
(alt.90 sek.planke)
50 ryggløft
Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Ingen automatikk i påmelding
Avklares m/hovedinstruktør
før påmelding til gradering
1.dan sort
Shoho Hachidan (video)
Sonkey
kumite
10 X 2 min.
Samme krav
som til siste
brune beltet
Min. 6 mnd kontinuerlig trening
siden siste gradering
Må i tillegg ha deltatt på 2 av 3
samlinger m/Paolo Bolaffio siste året
før gradering gradering
2.dan sort
Genten Nidan (video) - del 1
Sonkey
kumite
20 X 2 min.
-
Min. 2 år kontinuerlig trening -
avklares m/hovedinstruktør
3.dan sort
Ichimon
Sonkey
kumite
30 X 2 min.
-
Min. 3 år kontinuerlig trening
etter siste gradering -
avklares m/hovedinstruktør
4.dan sort
Daisanpo (video)
Sonkey
kumite
40 X 2 min.
-
Min. 4 år kontinuerlig trening
etter siste gradering -
avklares m/hovedinstruktør
5.dan sort
Daisanpo
Sonkey
kumite
50 X 2 min.
-
Min. 5 år kontinuerlig trening
etter siste gradering -
avklares m/hovedinstruktør
6.dan sort
Komgen
Daippo
Sonkey
kumite
(bestemmes)
av eksaminator
-
Min. 6 år kontinuerlig trening
etter siste gradering -
Sensei Bolaffio bestemmer når
kandidat er aktuell
7.dan sort
Komgen
Daippo
Sonkey
kumite
(bestemmes)
av eksaminator
-
Min. 7 år kontinuerlig trening
etter siste gradering -
Sensei Bolaffio bestemmer når
kandidat er aktuell
Valgfri
Kontakt
close slider

    825Følgere
    22Følgere
    445Følgere
    568Følgere