GRADERINGER

Shin Etai – ansvarlige for graderinger i klubben

Nye graderingsregler og belter fra høsten 2015. Ny webside fra Makotokai hvor pensum og videoer for alle grader vil bli tilgjengelig, vil lanseres på sommerleiren i Bohinj 2016 (vil bli tilgjengelig for medlemmene høsten 2016). Her er oversikten over beltegraderingene og tidsrom mellom hver gradering. For barn tom tolv år, er det mellomgraderinger mellom hvert belte (orange stripe, grønn stripe osv.)

Graderingene koster 250,- og inkluderer belte. Hovedgraderinger kjøres til jul og til sommeren. I tillegg er det en gradering til påske. Påmelding til gradering finner du på forsiden vår (Under aktuelt). De fysiske kravene skal tas i forkant av graderingene.

 

Grader/ beltefarger Kata Kumite Fysiske krav Tid mellom hver gradering
Gul stripe Taikyoku/ Kihon kata 10 push-ups
20 knebøy
20 sit-ups
(alt. 30 sek planke)
20 rygg/korsrygg
Min. 3 mnd forutsatt nok trening
Gult Shoho 1 (Shodan) Sonkey kumite
2 x 2 min.
10 push-ups
20 knebøy
20 sit-ups
(alt. 30 sek planke)
20 rygg/korsrygg
Min. 3 mnd forutsatt nok trening
Orange Shoho 2 (Nidan) Sonkey kumite
3 x 2 min.
15 push-ups
30 knebøy
30 sit-ups
(alt. 45 sek planke)
30 rygg/korsrygg
Min. 3 mnd forutsatt nok trening
Grønt Shoho 3 (Sandan) Sonkey kumite
4 x 2 min.
20 push-ups
35 knebøy
35 sit-ups
(alt. 60 sek planke)
40 rygg/korsrygg
Min. 3 mnd forutsatt nok trening
Blått Shoho 4 (Yondan) Sonkey kumite
5 x 2 min.
30 push-ups
35 knebøy
40 sit-ups
(alt. 75 sek planke)
40 rygg/korsrygg
Min. 3 mnd forutsatt nok trening
Brunt m/1 stripe Shoho 5 (Godan) Sonkey kumite
6 x 2 min.
40 push-ups
40 knebøy
40 sit-ups
(alt. 75 sek planke)
40 rygg/korsrygg
Min. 6 mnd mellom hver gradering
Ingen automatikk i påmelding – avklares m/hovedinstruktør
Brunt m/2 striper Shoho 6 (Rokudan) Sonkey kumite
7 x 2 min.
50 push-ups
40 knebøy
50 sit-ups
(alt. 90 sek planke)
40 rygg/korsrygg
Min. 6 mnd mellom hver gradering
Ingen automatikk i påmelding – avklares m/hovedinstruktør
Brunt m/3 striper Shoho 7 (Shicidan) Sonkey kumite
8 x 2 min.
50 push-ups
50 knebøy
50 sit-ups
(alt. 90 sek planke)
50 rygg/korsrygg
Min. 6 mnd mellom hver gradering
Ingen automatikk i påmelding – avklares m/hovedinstruktør
1.dan sort Shoho 1-8 (Hachidan) Sonkey kumite
10 x 2 min.
Samme krav som til siste brune belte Min. 6 mnd – avklares med hovedinstruktør. Må i tillegg ha deltatt på 2 av 3 samlinger med Paolo Bolaffio/ Fulvio Pascut siste året før gradering
2.dan sort Genten/ Tsu ku Sonkey kumite
20 x 2 min.
Min. 2 år – avklares med hovedinstruktør
3.dan sort Ichimon Sonkey kumite
30 x 2 min.
Min. 3 år – avklares med hovedinstruktørl
4.dan sort Kongen Sonkey kumite
40 x 2 min.
Min. 4 år – avklares med hovedinstruktør
5.dan sort Kongen/ Daippo Sonkey kumite
50 x 2 min.
Min. 5 år – avklares med hovedinstruktør
6.dan sort Kongen/ Daippo Sonkey kumite
(bestemmes av eksaminator)
Min. 6 år – Sensei Paolo Bolaffio bestemmer når kandidat er aktuell
7.dan sort Valgfri Sonkey kumite
(bestemmes av eksaminator)
Min. 6 år – Sensei Paolo Bolaffio bestemmer når kandidat er aktuell

Eksempel fra Webportalen til Makotokai International (Tai Chi):

Paolo Bolaffio on 31. januar 2017

Smakebiter fra de nye utdanningssidene

Her vises noen eksempler (forkortetede versjoner) av den nye utdanningssiden til Makotokai

Utdanningsportal Makotokai

Pålogging til pensumportalen i Makotokai

Graderingspensum

Her kan du laste ned en .pdf-fil med graderingskrav fra første belte til 7.dan

Graderingskata (passord)

Her kan medlemmer få tilgang til passordbeskyttede videoer (pensum, eksempler, komplette videoer fra samlinger)

Bilder fra tidligere graderinger

Her kan du se historiske bilder fra tidligere graderinger

Tidligere graderinger