Andreas og Dodong gjorde begge en meget overbevisende gradering da de gikk opp til hhv 4.dan og 1.dan sist lørdag.

Denne sommerleiren vil huskes som en av de aller beste i historien. Solen strålte fra en skyfri himmel i 4 dager og det gjorde de som var med også.

Med topp motiverte instruktører var det bare positive tilbakemeldinger fra alle som var med.

Dette året var det tilreisende fra England, USA, Holland, Island og Tyskland. De var så fornøyd at det er ventet storinnrykk fra utlandet neste år; som er 30-års jubileum for antall sommerleirer arrangert av Norges Shotokanforbund.

Sett av tiden fra torsdag 1.juli - søndag 4.juli (uke 26) neste år allerede nå!

PS. Bilder som blir lagt ut er tatt av Roy Hybertsen, Trym Hoff og undertegnede