Det ble nok en vellykket sommerleir i Fredrikstad siste uken av juli. Fra Trondheim var vi noen færre enn vi har pleid å vært tidligere, men det var ca.150 totalt på leiren. I år hadde bar det deltakere både fra Tyskland, Island, Nederland, Sverige og Sveits.

Ekstra hyggelig var det at det ble nye svartbeltegrader i klubben. Tore gikk opp til 1.dan, mens Pål Erik tok 5.dan. Eli som sluttet i klubben i fjor, graderte til 3.dan.

På det sosiale plan, ble det karaoke både fredag (etter grillfest) og lørdag.

Her er bilder fra årets leir som er tatt av bl.a. Mads, Tore, Anniken og Anne-Grethe

Sommerleir 2007