Det blir arrangert juleavslutning for alle våre ungdommer og voksne fredag 13.desember etter graderingen. Invitasjon med påmelding kommer senere

Vennlig hilsen

Arrangementskomiteén