Makotokai Karate & Tai Chi }
Velg en side
Innkalling til årsmøte torsdag 21.mars kl.18:00
Publisert: 24. februar 2019
Av: Pål Erik

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Karateklubb. Årsmøtet avholdes den 21.mars 2018 kl18:00 i Mellomila 34, 7018 Trondheim
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 7.mars til styret@trondheimkarate.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden vår www.trondheimkarate.no.

Årsmelding, Regnskap, Budsjett og Organisasjonsplan finner du her: Dokumenter til årsmøtet  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Saksliste (standard):

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Revisjonsrapport
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent/ treningsavgift
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

PRØV OSS!

Kom i form på en spennende, lærerik og effektiv måte

 

Kontakt
close slider

    825Følgere
    21Følgere
    445Følgere
    568Følgere