Makotokai Karate & Tai Chi

Årsmøtet avholdes den 19.mars 2020 kl18:45 i Mellomila 34, 7018 Trondheim.

Årsmøtet avholdes 24.juni 2020 kl. 18:30 i Mellomila 34, 7018 Trondheim

LINK TIL SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Revisjonsrapport
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent/ treningsavgift.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 4 styremedlemmer og 2 varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Styret
Trondheim Karateklubb

PRØV OSS!

Kom i form på en spennende, lærerik og effektiv måte

 

Kontakt
close slider

Hei! Her kan du ta kontakt med oss i klubben når det gjelder spørsmål om ulike tema

KLUBBEN:
Tlf: 97611706
post@trondheimkarate.com
Styret:
styret@trondheimkarate.com
Instruktører:
instruktorer@trondheimkarate.com
Festkomité:
festkomite@trondheimkarate.com
Stevnekomité:
stevnekomite@trondheimkarate.com

* Obligatoriske felt
825Følgere
21Følgere
445Følgere
568Følgere