DAN-graderinger på sommerleiren i 2012

1/3 av disse var jenter – noe vi er ekstra stolte av. Følgende klarte sine grader:

2.DAN – Dodong Balnig

2.DAN – Stian Dyrnes

1.DAN – Svanhild Sunde

1.DAN – Lars Tronvold

1.DAN – Roy Steiring

1.DAN – Kato Holdahl

1.DAN – Kjetil Søreng

1.DAN – Ingrid Haugen

1.DAN – Marthe Gotvassli

Se flere bilder her!

 

En stor gratulasjon til alle

Rune & Pål Erik