Takk til alle som deltok i borgertoget og en spesiell takk til fanebærer Stig og de yngste som var utrolig flink til å dele ut klubbkort underveis.