Det blir sommertrening (fellestrening) i sommer hver mandag og torsdag fra uke 28. Siste sommertrening er mandag 22.august.Ordinære treninger starter tirsdag 23.august

Påmelding til gradering 18.desember 2017

Påmelding til gradering 18.desember - frist for påmelding er fredag 15.desember kl.15:00. Etter denne fristen stiger påmeldingsavgiften. Absolutt siste frist er mandag 18.desember kl.15:00

Ordinære treningstider

Her finner du de treningstidene til de ulike partiene (både for Makotokai Karate & Tai Chi)