Aktivitetskalender for Trondheim Karateklubb

  • Julegradering 18. desember 2017 @ 17:00 - 21:00 Mellomila 34, 7018 Trondheim, Norge

  • Instruktørsamling Makotokai (web) 27. januar 2018-28. januar 2018 @ 

  • Samling med Fulvio Pascut & Michele Soldano, 2. februar 2018 @ 17:00-4. februar 2018 @ 21:00

  • Styremøte 11. februar 2018 @ 19:30 - 21:30

  • Samling med Paolo Bolaffio 16. mars 2018 @ 17:00-18. mars 2018 @ 17:00

  • Instruktørsamling Makotokai (web) 24. mars 2018-25. mars 2018 @ 

  • Gran Canaria kurs 2028 23. april 2018 @ 09:00-30. april 2018 @ 10:00

  • Instruktørsamling Makotokai (web) 2. juni 2018