Trondheim Karateklubb, sammen med Norges Kampsportforbund jobber nå med et ettårig prosjekt for å rekruttere rullestolbrukere inn til kampsporten. Prosjektet heter #hjulbeintkampsport og har mottatt midler fra ExtraStiftelsen. Prosjektleder er Siv Jorunn Fossum som selv er rullestolbruker og aktiv karateutøver i klubben.

Tid: Fredag 13.april – søndag 15.april 2018, totalt 14 timer 

Sted: Mellomila 34, 7018 Trondheim
Pris: kr. 500,-
Har du behov for overnatting vil vi dekke dette opptil en viss sum (du må ordne overnatting selv)

Vi vil invitere instruktører fra kampsportklubber i nærheten av der du bor slik at du skal kunne få et tilbud til videre trening etter endt kurshelg.

Det ferdige produktet skal vi presentere på Camp Spinal juni 2018, og vil videre bli et tilbud over hele landet. Kurset er basert på flere års erfaring med trening av selvforsvar for rullestolbrukere og på brukerundersøkelser det siste året. For å få et best mulig produkt, vil du som pilotdeltaker få en unik mulighet til gi dine synspunkter før det endelige produktet lanseres.

For oppdatert informasjon, se Facebook: Wheelchair Self Defense

Påmelding og informasjon: Siv Jorunn Fossum på e-post wheeltofight@gmail.com eller mobil +47 996 38 146